Segmentirani stranački sustav Bosne i Hercegovine

Author: Damir Kapidžić
Year: 2017
Title: Segmentirani stranački sustav Bosne i Hercegovine (The Segmented Party System of Bosnia and Herzegovina)
Journal: Političke perspective
Issue & pages: vol. 7, no. 1-2, pages 7–23
DOI: 10.20901/pp.7.1-2.01

 

Abstract:
Stranački sustav Bosne i Hercegovine je kompleksan i sastoji se od više razina interakcije i međustranačkog natjecanja. Uzimajući u obzir politički relevantne društvene rascjepe često se govori da se svo međustranačko natjecanje odvija unutar etnički definiranih segmenata hrvatskih, srpskih, bošnjačkih (i multietničkih) stranaka, ali empirijski dokazi nedostaju. Analizom izbornih rezultata za Parlament Bosne i Hercegovine od 1996. do 2014. godine, te koristeći mjeru volatilnosti između stranačkih segmenata, dokazujem postojanje četiri (ili tri i pol) etnički definirana stranačka podsustava s gotovo nepostojećom prohodnosti glasača. Istovremeno postoji znatna volatilnost unutar ovih segmenata, što potvrđuje da se političko natjecanje u Bosni i Hercegovini odvija isključivo unutar četiri segmenta stranačkog sustava među strankama istog etničkog predznaka.

Keywords: stranačko natjecanje, Bosna i Hercegovina, segmentirani stranački sustav, etničke stranke

Description

Suggested citation:

Kapidžić, D. 2017. Segmentirani stranački sustav Bosne i Hercegovine. Političke perspective, 7(1-2), 7–23. DOI:10.20901/pp.7.1-2.01