Multietnička demokracija i mjerenje ethniciteta

Author: Damir Kapidžić
Year: 2014
Title: Multietnička demokracija i mjerenje ethniciteta [Multiethnic Democracy and Measuring Ethnicity]
Journal: Sarajevo Social Science Review
Issue & pages: vol. 3, no. 1/2, pages 25–52

 

Abstract:
Multietničke države se u komparativnim istraživanjima često određuju prema subjektivnim i proizvoljnim kriterijima. ovo je s jedne strane po- sljedica kontroverzi u samom tumačenju etniciteta kao društveno-političke pojave, a s druge strane rezultat nedostatka empirijskih mjera o multietni- čnosti država. u ovom radu želim problematizirati pitanje kvantitativne mjere etničke raznolikosti koja bi omogućila objektivno i empirijsko odre- đenje multietničkih demokracija te njihovu komparaciju. kroz elaboraciju određujem etnicitet u kontekstu države, načine kako se može empirijski koncipirati, te izračunavam i prikazujem komparativne podatke i mjere etničke raznolikosti, sakupljene za sve države svijeta.

Keywords: multietničke države, demokracija, mjere etniciteta, etnička frakcionalizacija, etnička polarizacija

Description

Suggested citation:

Kapidžić, D. 2014. Multietnička demokracija i mjerenje etniciteta. Sarajevo Social Science Review, 3(1/2), 25–52.