Konsocijacijska demokracija u Bosni i Hercegovini za vrijeme globalne krize

Author: Damir Kapidžić

Year: 2020

Title: Konsocijacijska demokracija u Bosni i Hercegovini za vrijeme globalne krize [Consociational Democracy in Bosnia and Herzegovina in Times of Global Crisis]

Journal: Politički život

Issue & pages: vol. 18, no. 1, pages 41–50

 

Abstract:

Kriza pandemije COVID-19 nije zaobišla ni Bosnu i Hercegovinu i stavila je složenu državnu strukturu pred izazove upravljanja krizom. Iako je spriječen najgori scenariji, kriza je pokazala velike institucionalne slabosti, lošu koordinaciju, endemičnu korupciju i autoritarne tendencije u konsocijacijskoj demokraciji i višerazinskom upravljanu. Kroz predstojeće lokalne izbore krajem godine će se vidjeti da li je BiH u stanju održati demokratsku vladavinu i građanske slobode za vrijeme krize.

 

Keywords: Upravljanje krizom, COVID-19, demokracija, izbori, Bosna i Hercegovina

Description

Suggested citation:

Kapidžić, D. 2020. Konsocijacijska demokracija u Bosni i Hercegovini za vrijeme globalne krize. Politički život, 18, 41–50.